Spracovanie daňového priznania

Potrebujete spracovať daňové priznanie a hľadáte skúseného odborníka,
ktorý Vám vypracuje daňové priznanie načas a bezchybne podľa požiadaviek platnej legislatívy
a zároveň poradí, ako optimalizovať svoju daňovú povinnosť?

Nehľadajte ďalej, práve ste ho našli.

Čo zahŕňa daňová agenda našej spoločnosti?

Naše služby v oblasti daňového poradenstva zahŕňanú najmä nasledovné oblasti:

Daň z príjmov

 • Príprava kalkulácie dane z príjmov
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A (zamestnanci)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • Identifikácia rizikových oblastí
 • Identifikácia oblastí pre daňovú optimalizáciu

DPH

 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty na mesačnej, príp. kvartálnej periodicite
 • Súhrnný výkaz k DPH, Intrastat
 • Výpočet DPH koeficientu
 • Príprava žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí
 

Miestne dane

 • Splnenie oznamovacej povinnosti
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel

Daň z emisných kvót

 • Výpočet preddavkovej povinnosti
 • Daňové priznanie k dani z emisných kvót
 

Spotrebné daňe

 • Daňové priznanie k dani z minerálnych olejov, liehu, piva, vína, tabaku a tabakových výrobkov

Optimalizovanie daňovej pozície klienta

 

Odborné konzultácie a písomné stanoviská

ku komplexným daňovým otázkam (napr. v prípade podnikových reštrukturalizácií)

Poradenstvo

v oblasti medzinárodného zdaňovania.

 

Zastupovanie klientov a poskytovanie odbornej podpory

pri výkone daňovej kontroly

Vykonávanie nezávislých daňových auditov

s cieľom identifikovať rizikové oblasti

 

Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov

na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy

 
 

V prípade, že máte záujem o spracovanie daní,
neváhajte a kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Aktívna komunikácia
v anglickom jazyku

Odborné skúsenosti
z medzinárodnej poradenskej
spoločnosti

Spoľahlivosť
a diskrétnosť

Individuálny
a ústretový prístup