Spracovanie miezd

Spracovanie miezd je pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje neustále sledovanie legislatívnych zmien. Myslíte si, že svoj drahý čas by ste mali venovať tomu, čo vašej spoločnosti prináša zisk a vedenie mzdovej agendy nechať na odborníkov? Máme rovnaký názor.

Čo zahŕňa mzdové účtovníctvo a spracovanie miezd od našej spoločnosti?

Pri vedení mzdovej a personálnej agendy poskytujeme našim klientom komplexné služby vrátane:

 • Mesačné spracovanie mzdovej agendy (výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a príslušných odvodov podľa podkladov získaných od klienta)
 • Vyhotovenie mesačných výkazov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu
 • Príprava štvrťročných prehľadov o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Vypracovania pracovnej zmluvy, alebo dohody v zmysle ustanovení Zákonníka práca
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • Komplexné poradenstvo v pracovno-právnej oblasti
 • Zastupovanie klientov v prípade kontroly daňového úradu, zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne
 • Vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
 

V prípade, že máte záujem o naše služby,
neváhajte a kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Aktívna komunikácia
v anglickom jazyku

Odborné skúsenosti
z medzinárodnej poradenskej
spoločnosti

Spoľahlivosť
a diskrétnosť

Individuálny
a ústretový prístup